23.1.08

THƯƠNG MÌNH

(Bài thơ khá dí dỏm, vì hàng nào cũng
có ít nhất một chữ “mình”, tổng cộng
đếm được 41 mình, mỗi mình mỗi khác)

Mình thương mình lắm, mình ơi,
Thương mình hơn cả mình tôi thương mình.
Mình “gầm” mình, nổi lôi đình,
Mình la, mình khóc rung rinh cả nhà.
Mình ghen bóng gió Phà Ca,
Mình hồ-nghi quẩn, mình “rà” lung tung :
Mình hăm : “Vải mỏng đòi thưng (1)
Ẩn mình giấu giếm, hòng bưng mắt bà” !?
Chịu mình tính nết vị tha,
Mình giòng sư tử mà ra bất hòa.
Xét mình trong cõi người ta :
“Mình thương mình nhất”, -dẫu là nhiêu khê- !
Mình say mình đến “hôn mê”, (2)
Mình khuya trằn trọc, bốn bề lặng thinh...
Mình nhìn bên, chỉ mình mình,
Cảm mình, mình vẫn chung tình bấy nay...
Mình khen mình, phục mình hay :
Thân cò mình chịu, mình xoay tháng ngày.
Đói no, mình quấn quít thay,
Hoạn Thư sôi máu, mình đay-nghiến hoài ?!
Mình ơi mưa gió, cậy ai ?
Mình hờn dỗi mãi, một, hai “bỏ mình” !!! (3)
Mình là vợ cả mà mình,
Xương bao nhiêu đốt, thương mình bấy nhiêu !


HOÀNG NGỌC VĂN
-----------------------------------------------------------
(1) Thưng, đồng nghĩa với bưng, bưng bít
(2) Hành động trong vô thức
(3) Không phải liệt sĩ, mà là bỏ quách cho rồi.


THƯƠNG MÌNH
(Họa dzui với Cụ Văn)

Anh yêu mình lắm, mình ơi
Ông Tơ bà Nguyệt xe tôi với mình
Mình về chẳng tiệc linh đình
Không trà, không rượu, ràng rinh trong nhà
Tình mình đẹp tựa bài ca
Nhường nhau không để rầy rà tứ tung
Chúng mình thật, có gì thưng ?
Đâu cần giấu giếm để bưng bít bà
Ta có mình, mình với ta
Cơm lành canh ngọt dù là lỡ khê
Nết mình ăn ở ta mê
Thương mình chịu khó mọi bề... nín thinh !
Anh yêu mình lắm, nghe mình
Chịu nhiều cay đắng sự tình lâu nay
Nghĩ mình vất vả tháng ngày
Yêu thương đâu nỡ nghiến đay nhau hoài.
Chuyện mình biết tỏ cùng ai
Trăm năm tạc dạ chỉ hai đứa mình
Trời đất biết, ta chung tình
Bao nhiêu Hạnh Phúc cho mình bấy nhiêu

Nguyễn Thành Tài (Canada)