27.1.08

ĐÊM THẮP NẾN NGUYỆN CẦU


của Giáo Dân & Tổng Giáo Phận Hà Nội

Cùng nhau thắp nến nguyện cầu,
Chân thành khẩn nguyện trước sau một lòng :
“Mong cho tôn giáo thong dong,
Toàn dân Việt hết long đong, tội tình...”.

Đập tan Việt Cộng yêu tinh,
Phục hồi nước Việt thái bình, hoan ca.
Liên tôn kết hợp một nhà,
Đánh cho cái bọn quỷ ma chạy dài.
Đồng lòng liên kết trong ngoài,
Hỗ tương ta giúp, cậy ai mà chờ !?
Quê hương, hải ngoại đôi bờ,
Đồng tâm, nhất trí phất cờ, quyết tâm.
Kiên trì đòi lại Tòa Khâm,
Biểu dương khí thế : âm thầm, -siêng, chăm-.
Non sông rên xiết tháng năm,
Bắc Nam đồng loạt băm vằm Cộng nô.
Ta không giật lại cơ đồ,
Nằm chờ sung rụng dễ hồ ai cho ?!
Bao giờ câu hát, tiếng hò :
“Tự Do, Dân Chủ...”, qua đò khách ngâm !?

HOÀNG NGỌC VĂN, San Jose, 27-01-2008