6.5.08

MỪNG BÁC

(Tiếng Việt kỳ diệu)

Mừng Bác lấy con dâu,
Ngẫm thân tôi thấy rầu.
Thật vô tài bất tướng,
Chẳng đâu vào với đâu.

Trằn trọc suốt canh thâu...
Vắt tay lên mái đầu.
Nhìn bạn bè mà thẹn,
Nhớ về đóm hỏa châu !

Các bác lấy con dâu,
Kẻ trước rồi người sau.
Riêng thân tôi thui thủi,
Chiều biên giới về đâu...

Nghe bạn cưới con dâu,
Hả hê còn nhớ nhau ?
Ngày xưa cùng chiến đấu,
Mới đó mà qua mau...

Tin bác lấy nàng dâu,
Có đôi lời chúc nhau :
Phen này vui thỏa nhé,
Thêm cháu bởi thêm râu !

HOÀNG NGỌC VĂN