19.5.08

“CÔNG NƯƠNG”

Công nương” Ngô Minh Hằng,
Thơ phang giặc thật hăng.
Quê ở vùng Cung Quảng,
Bên hàng xóm chị Hằng.

Công nương”
khóc “tướng công”,
Thằng Cuội liền xung phong.
Nhào ra đòi xé xác,
Phận gái hóa long đong !

“Quân công
hay “tướng công”,
Phi công hoặc nhân công.
Công nào mà chả được,
Miễn thương dân, gánh gồng !

“Tướng công
xơi chả Phượng,
Thằng lính đớp cơm khô.
“Quân công chuyên phè phỡn,
Lính hành quân thấy mồ !

Luận công chỉ phí công,
Muốn thắng cần thần công.
Muốn ấm no, sung túc,
Nên cấy lúa thần nông.

Tương nhượng sớm thành công,
Nhịp nhàng ta tấn công.
Vào lũ người Cộng sản,
Hòa hợp không ? Thưa không !

Tài lực giúp thông công,
Chớ vơ nhầm của công.
Chừa mồm loa, mép giải,
Làm đầy tớ không công !?

CỤ VĂN