14.5.08

TỰ TRÀO

Ngồi buồn xuống bút tự trào chơi
Góp chút thơ văn chuyện báo đời
Chư vị thấy vui, mời xướng họa
Không ưa xin chỉ bảo đôi lời
* * *
Càng nghĩ, qua càng thấy phục qua !
Mặc đời đàm tiếu coi như pha !
Tha hồ ngồi nặn thơ con cóc !
Mặc sức nằm mơ truyện lá đa !
Tiền bạc lo gì : còn vợ đó !
Cửa nhà há ngại : có con mà !
Bàn hươu, tán vượn qua vô địch
Thiên hạ hỏi ai chẳng biết qua ?

Ha Ha
Q?


Họa Thơ Xướng
“TỰ TRÀO” của ma Đồ Quỷ

Tào Thực mần thơ cần bảy bước,
Cụ Văn xướng họa chỉ vài giây.
Quỷ kia, mời thử, ma còn chán,
Cụ Vặn cho mày chết nát thây !
* * *
Qua giỏi, chẳng qua, qua vẽ qua,
Thơ Ta, nguyên chất chẳng thèm pha !
Hàng hàng lả lướt như cây trúc,
Chữ chữ gồ ghề tựa gốc đa !
Múa bút, Quỷ hay nhờ vợ dạy,
Xướng thơ, Văn khéo, tự Moa mà !
Văn chương, Đồ Quỷ là... đồ bỏ,
Thi phú, ai qua mặt nổi Qua ???

CỤ VĂN