25.4.08

KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN...

(Tưởng niệm 30-4-2008)

Không gì quý hiếm : được ăn no :
Cơm trắng thỏa lòng, khỏi phải lo.
Độn sắn, thêm khoai, còn mát dạ,
Huống hồ... quý hóa đủ... bo bo !

Không gì sung sướng bằng... ngồi tù,
Khỏi sợ “bọn lười phản động” ru...
“Chúng” cứ “dụ” ta ra ngoại quốc,
Làm “tay sai” Mỹ, hãy quên thù !?

Tự do... trọn kiếp mặc quần đùi,
Sinh nhật, cưới cheo, khỏi tới lui.
Nằm ngủ, khỏi lo quà với cáp,
Vét-tông, cà-vạt, mợ bên tôi.

Muốn sướng, mời ai xin cứ... về
Làm ăn với Cộng, giúp làng quê...
Giàu sang mấy chốc, đời phè phỡn
Với gái mười ba, trốn nái... xề !

Người “thêu dệt chuyện : rồi công cốc (1)
Tay trắng ôm đầu chạy trắng tay !
Góp vốn kinh doanh cùng bọn cướp,
Sa vào hang ổ, lũ ăn mày” !!!
* * *

Về làng, khối kẻ về làng,
Bạn ơi, may túi ba gang làm giàu !
Nhớ mang “nón sắt” đội đầu, (2)
Và mang “áo giáp” ngõ hầu che thân ! (2)
Tính xa, chớ nghĩ quẩn gần,
Tỉnh ra đã uổng tấm thân chẳng còn !

HOÀNG NGỌC VĂN
-------------------------------------------
(1) Ngạn ngữ : Cốc mò cò xơi !
(2) Đồ... phụ tùng hành quân của QLVNCH