17.4.08

MỪNG NHÀ TÔI

(Từng được nghệ sĩ Đan Hùng và Ban AVT
trình diễn trong các đại nhạc hội ở nhiều nơi)

Vợ tôi bỗng hóa Mỹ già,
Bả thi Quốc tịch hôm qua...... đậu rồi !
(hôm qua đậu rồi)
- (đậu rồi thì mần răng) ?
(đậu rồi mới khổ cái thằng tôi)
(đậu rồi mới khổ cái thằng tôi)

Bả thi Quốc tịch hôm qua đậu rồi !
Tôi lo ăn nói, đứng ngồi,
Sao cho thích ứng với môi trường... đầm !
Đêm khuya canh vắng thì thầm,
(canh vắng thì thầm)

“Giao lưu văn hóa” cũng cầm bằng thua !
Có còn cá lóc canh chua,
Mắm tôm, rựa mận, nghêu dưa xì dầu ?
(ối thôi ngồi nghĩ đến mà rầu)
(ư ừ ư, ư ứ ừ)

“Chiều mưa biên giới” về đâu,
Tâm tư cuồn cuộn giải sầu cùng ai ?
(lấy-ai-giải-sầu !?)

Đau thương, than ngắn thở dài,
Đường đời tri kỷ lấy ai bạn cùng !?
Hồ thu gợn sóng, nổi sùng,
Bất đồng ngôn ngữ, đùng đùng ai nghe ?
Mười hai bến nước, -trai quê-,
(bến nước trai quê)
Từ nay ngắm cảnh trăng thề với ai ?!
Dìu nhau ra đến nước ngoài,
(ra đến nước ngoài)

Ai ham Quốc tịch để ai lỡ thời ?!
(à ới ơi, à ơi lỡ thời...)
Ai ham Quốc tịch để ai lỡ thời ?!

Thẫn thờ tôi đứng hỏi trời :
(tôi đứng hỏi trời)

“Tri âm lỗi nhịp, biển khơi đất bằng !...
Con xin chắp nối... chị Hằng,
(chắp nối chị Hằng)

Đồng hương đồng điệu nói năng hữu tình.
Thỉnh Ngài chấp thuận... đơn xin”.

(à ới ơi, à ơi thỉnh Ngài)
(pầm pấm pâm, pầm pâm pầm pầm)
Dìu nhau ra đến nước ngoài,
Ai ham Quốc tịch để ai lỡ thời ?!


(dìu nhau ra đến nước ngoài,
(dìu nhau ra đến nước ngoài,
(ai ham Quốc tịch để ai lỡ thời) ?!
(bà nó ơi, bà nó ơi)
Dìu nhau ra đến nước ngoài,
Ai ham Quốc tịch để ai lỡ thời ?!

Mừng em vô quốc tịch, là mừng em vô quốc tịch,
nhưng nhớ rằng em người Việt Nam vẫn quý hơn,
Tình quê hương thắm đượm gốc Việt Nam ngàn đời,
gốc Rồng Tiên đời đời.

(Mừng em vô quốc tịch, là mừng em vô quốc tịch,
nhưng nhớ rằng em người Việt Nam vẫn quý hơn,
Tình quê hương thắm đượm gốc Việt Nam ngàn đời,
gốc Rồng Tiên đời đời).

Xin nhắc mọi người ai ơi, con cháu Lạc Việt nơi nơi,
đâu cũng người Việt Nam thôi, luôn nhớ Dân Tộc....
Giống Nòi !

HOÀNG NGỌC VĂN