23.8.08

ĂN MÀY PHẢI CÓ LICENSE !

(Tin các báo : Ngày 19-8 vừa qua, chính
phủ Thái Lan đã ra lệnh : “Ăn mày phải
có giấy phép hành nghề”) !

Ăn mày cần phải có... License,
Chính phủ sao mà... sách nhiễu dân ?
Cả vú định trùm luôn miệng trẻ ?
Thương dân tội nghiệp, lại thương thân !

Mấy ông Thủ tướng cũng ăn xin,
Lội suối, trèo non để... kiếm xìn.
Hỏi có trự nào cần giấy phép ?
Mồm nghêu ngao hát, bạc-la-đin !?

Laura theo Bush, mấy license ?
Lẽo đẽo, khoan thai kiểu “chả cần” !
Tay vẫy, miệng cười, trông rất điệu,
Vô tình đến mấy cũng phân vân !

Xin thưa quý Mợ, kể từ nay,
Lão sẽ đình công xoa tối, ngày. (1)
Rửa bát, quét nhà, cần có phép !?
Gãi chui, bóp lậu, ở tù ngay !

Cụ Văn chỉ giáo Thái Lan hay :
Cái thứ “luật rừng”, quả báo thay :
Dân đói, đâm liều tìm mọi cách,
Đường cùng, tất thảy phải... ăn mày !!! (*)

CỤ VĂN
--------------------------------------------------------
(1) Gãi lưng & đấm bóp cho vợ là nghề...
chuyên môn có bằng cấp của Cụ Văn,
(*) Cụ Văn tự dịch sang tiếng Mỹ cho Thailand
dễ hiểu : People will “eat” your government !!!