2.9.08

NỖI SẦU MẤT MẸ !

(Tin báo: Một cậu bé Mỹ 9 tuổi, sống
với thi hài mẹ trong nhà suốt hơn
một tháng, vì không muốn mất mẹ)

Một cậu bé mới vừa 9 tuổi,
Mẹ chết đi một buổi tối trời.
Cậu ngồi sầu não lệ rơi,
Thương mình mất mẹ, xót đời cô đơn !
Suốt tuần Lễ Tạ Ơn nhịn đói,
Chỉ còn duy vài gói pizza.
Cậu ăn chiếu lệ cho qua,
Sợ hàng xóm biết. Phải xa mẹ hiền.

Hơn một tháng sống liền bên mẹ,
Vẫn đến trường, bạn trẻ vờ vui...
Cậu lo cảnh sát phanh phui,
Họ đem chôn mẹ. Cuộc đời quạnh hiu !
Lại thêm cảnh sớm chiều homeless,
Bóng mẹ hiền biền biệt mờ xa...
Nhưng rồi bạn phát giác ra,
Gọi xe cấp cứu đến nhà, chở đi.
Cậu nức nở đứng ỳ bên mẹ,
Chắp tay xin cứ để mẹ yên...
* * *
Hỡi người bạn trẻ thiếu niên ?
Nhập băng sống bụi... Mẹ hiền thì sao ?

HOÀNG NGỌC VĂN