28.7.09

MẸ KHÔNG LÀ NGƯỜI ?! (*)

Bà cụ Nhung, 77 tuổi, thường bị 3 “ông con”
& các “bà dâu” đánh và chửi mắng (Hình : PN-Sg)

MẸ KHÔNG LÀ NGƯỜI ?! (*)

Mẹ anh không phải là người, (*)
Đẻ ra rặt giống đười ươi đấy à ?
Anh trong lỗ nẻ chui ra ?
Thành thằng Thạc sĩ, -quỷ ma ngồi tòa !?
Anh chuyên xử án người ta,
Anh, em đối với Mẹ già, thì sao ?
Bố anh, cán bộ cấp cao, (1)
Chuyên viên Giáo Dục, lẽ nào “đầu nêu” ?!
Sơn, Long đúng bọn hạng điêu, (2)
“Ông anh” đánh Mẹ, dệt thêu “vô tình” ??? (2)
Vợ mình đánh, chửi Mẹ mình,
Nõ mồm “bất lực” để binh cái... dzồn.
Mẹ ơi ! đẻ chó còn hơn,
Bán vài con, kiếm gạo thơm dưỡng già !!!
Cạch ngay chó ghẻ Giang ra, (3)
Bẩn danh người khác, con nhà hiếu trung.
Chớ nên lẫn lộn người hùng,
Với phường chó má, bất trung ở đời.
Ông ơi, có thẹn với người ?!
Bà ơi, có thẹn mặt trời sáng soi ?!


HOÀNG NGỌC VĂN
San Jose, California, USA, July 27,2009
-----------------------------------------------------------
(*) Lời tuyên bố của “ông con Cả” Ng Th Giang,
Thạc xĩ-Luật sư của Ðoàn LS Sài Gòn- trả lời câu
phỏng vấn của phóng viên báo PN-Sg
(1) Chồng bà Nhung là Nguyễn Như Chương,cán bộ
cao cấp Bộ Giáo Dục, xác nhận có đánh bà thường
xuyên từ nhiều năm nay.
(2) Hai “ông con” là kỹ sư Ng Thanh Sơn & Ng
Th Long, vợ Long là cán bộ thi hành án, huyện Cần
Giờ. Tên Long còn “chùi mép” rằng mình “bất lực”
cố ý “bao che” anh và vợ mặc sức đánh Mẹ mình !
(3) Cần phân biệt Chiến sĩ, Tiến sĩ Nguyễn Thanh
Giang với “ông trai Cả trời đánh” này là Thạc Xĩ
Nguyễn Thanh Giang, chuyên viên đánh đập Mẹ !