23.7.09

CỤ VĂN MÔI GIỚI CÔ GIÁO
ĐẤT CẦN THƠ KIẾM CHỒNG

(Thương nhớ về vùng đất
tôi đã từng hành quân qua)

Em là cô giáo đất Cần Thơ,
Theo đúng chỉ tiêu : dạy tính giờ.
Con gái, con trai vài chục đứa,
Chiều về, mệt mỏi đến bơ phờ !

Khi không, thuyên chuyển đến Cần Giờ,
Trường lạ, học trò lũ ngẩn ngơ.
Học ít, phá nhiều như bọn quỷ,
Làm bài, mặt mũi cứ... lơ mơ !

Số kiếp đẩy đưa về Cái Mơn,
Dẫu mơ được dạy ở Giồng Trôm.
Bôn ba cũng chả qua thời vận,
Ngồi mới nửa năm lại Cái Vồn !

Chị em yên vị, khỏe, không lo,
Thà cứ an thân ở Lấp Vò.
Vùng vẫy cho nhiều thêm tróc vảy,
Giáo viên, âu cũng kiếp con đò !

Ngẫm thấy đời mình cứ bấp bênh,
Lại xin đổi tiếp về Nha Mân ?
Long An, Rạch Miễu, hay Bình Thủy,
Suy nghĩ, nếu ngon, chẳng đến lần !

Gõ đầu đám trẻ thật trần ai,
Phận gái vốn mong nhẹ gót hài.
Tìm bạn bốn phương, ai có tưởng,
Ca-li, Tếch-xịt hoặc Hawaii ?!

Thư về, ghi rõ : “giáo viên Phương”,
Dạy toán, Anh văn, cả Luật Đường...
Tài mọn, thêm nghề thơ ấn tượng :
“Ốc nhồi”, “Quả mít” kiểu Xuân Hương !!!

CỤ VĂN


CÔ GÁI ĐẤT CẦN THƠ

Em là cô gái đất Cần Thơ,
Xướng họa giao duyên lắm kẻ chờ.
Thi phú, tao đàn nay xếp lại,
Lo tìm Chợ Gạo, chẳng cần thơ !

HOÀNG NGỌC VĂN
San Jose 04-11-2007


CÔ GÁI ĐẤT THẦN KINH

Em là cô gái đất Thần Kinh,
Trong trắng chưa vương chút bụi tình.
Thi sĩ, thương gia em chẳng mộng,
Vì em là gái đứt thần kinh !

HOÀNG NGỌC VĂN
San Jose 04-11-2007


CÔ GÁI ĐẤT SƠN TÂY

Dẫu là tài sắc đất Sơn Tây,
Đài các, trâm anh nhất xứ này.
Hết gạo chạy rông, cần tính kế :
Bỏ Sơn Tây quách, học sơn tay. (nghề nail)

“Giáo xư” HOÀNG NGỌC VĂN
-----------------------------------------
Cố vấn hướng nghiệp, trường
Đại Học Bách Khoa... Cái Sắn


VIẾNG CẢNH ĐỒ SƠN

Cả đời chẳng đến Đồ Sơn
Đến rồi mới biết chả hơn đồ nhà.
Đồ nhà tuy cũ, tuy già,
Nhưng là đồ thật, chẳng là đồ sơn !

(Ẩn danh)

VIẾNG CẢNH VŨNG TÀU
(Họa ý bài Viếng Cảnh Đồ Sơn của Ẩn Danh)

Nôn nao viếng cảnh vũng Tàu, (*)
Mần mò bãi trước, bãi sau. Giống nhà.
Vũng nhà tuy hết nõn nà,
Nhưng lành và tiện khỏi ra vũng Tàu !

HOÀNG NGỌC VĂN
----------------------------------------------------------------
(*) vũng Tàu,tạm dịch ra tiếng Anh là Chinese’s Bay,
xin phân biệt : chữ vũng viết thường, không viết Hoa