9.8.09

TÂM TÌNH
CÙNG BẠN BỐN PHƯƠNG


(Cũng là các Thi Hữu trong TVĐ Bốn Phương)

BÀI XƯỚNG

Nâng ly thổ lộ mươi câu,
Lời vàng chúc tụng cho nhau tốt lành.
Tình thi hữu anh anh, chị chị,
Đã bao lần hiệp ý với nhau.
Thân thương trân quý từ lâu,
Nối điêu Hàn Luật (1) tám câu họa vần.
Việc cư xử “như tân tương kính”,
Chẳng khi nào suy tính thiệt hơn.
Không kiêu ngạo, chẳng giận hờn,
Khiêm cung cư xử như đờn chùng dây.
Thơ “Liên Bạt” (2) hàng ngày học hỏi
Phú “Đôn Thư” (3) trao đổi thành câu.
Kính yêu từ trước đến sau,
Phương châm thuận thảo làm đầu xã giao.
Tình bè bạn xiết bao trang trọng,
Nghĩa anh em dày mỏng yêu thương.
Cùng nhau bồi đắp cương thường,
Để cho bền chặt mối rường Lạc Long.
Cùng đoàn kết đáy lòng tự nhủ,
Quyết xây nền tự chủ Viêm Bang.
Ông Cha chống Bắc bình Nam,
Lẽ nào con cháu lại cam thua người.
Cả dân tộc tiếng cười đã tắt,
Vì độc tài chia cắt anh em.
Mất rồi Dân chủ ngày đêm,
Không còn hạnh phúc êm đềm như xưa.
Kết đoàn già trẻ sớm trưa,
Đập tan chuyên chính, gió mưa thuận hòa.
Không còn nấu thịt nồi da,
Nước nòi Hồng Lạc âu ca nghìn đời.

TRƯỜNG GIANG, 8-2-2009

(1) Cũng là thơ Đường Luật
(2) Làng Cụ Nghè Trần Bích San
(3) Làng cụ Nghè Dương Khuê


BÀI HỌA

(Họa ngay trong bàn tiệc Sinh Nhật của Trường
Giang, tổ chức tại Botown Rest. ngày 8-2-2009

Gặp đây thơ lại vài câu,
Thương nhau nghĩ đến với nhau thế này.
Nghĩ đến tình bấy nay anh chị,
Nghĩ đến câu hiệp ý cùng nhau
Thi ca quý mến đã lâu,
Gọi là thêm một vài câu họa vần.
Vốn nhớ chữ “như tân tương kính”,
Nỡ lòng nào toan tính thiệt hơn.
Dẫu cho có chút tủi hờn,
Lẽ nào như những cung đờn chùng dây.
Nghĩ lắm lúc ngày ngày học hỏi,
Lại đôi khi trao đổi ba câu.
Quý nhau cả trước lẫn sau,
Cúi dầu không thẹn, ngẩng đầu thêm cao.
Nghĩ bè bạn xiết bao trân trọng,
Nghĩ tình đời đồng vọng yêu thương
Gặp nhau vốn đã vô thường,
Lại trong thanh khí mối rường Lạc Long.
Giữ thật kín đáy lòng tự nhủ,
Lũ chúng mình rằng chủ Viêm Bang.
Đã từng chinh Bắc, bình Nam,
Lẽ đâu con cháu đành cam thua người.
Dù độc tài nụ cười chẳng tắt,
Lẽ nào đâu chia cắt anh em.
Đã là Dân chủ còn thêm,
Càng thêm vui vẻ, êm đềm tình xưa.
Kết đoàn từ sớm đến trưa,
Lấy câu thuận thảo nắng mưa thuận hòa.
Chúng mình cùng một màu da,
Giống nòi Hồng Lạc thi ca muôn đời

HÀ THƯỢNG NHÂN, 8-2-2009


PHỤNG HỌA BÀI
TÂM TÌNH CÙNG BẠN BỐN PHƯƠNG

của Thi Huynh Trường Giang

Đơn sơ thơ gửi vài câu,
Tấm lòng chân thật chúc nhau an lành.
Tình thi hữu này anh, này chị,
Đừng bao giờ cãi lý, tranh nhau.
Anh em vốn đã rất lâu,
Tri âm xướng họa, tìm câu gieo vần.
Không hợp ý, tương thân vẫn kính,
Đừng vội buồn, liệu tính đẹp hơn.
Giận chi đến độ căm hờn,
Tự dưng sao bỗng như đờn đứt dây ?
Lưu Bình ấy, xưa nay xin hỏi :
Dương Lễ kia, há khỏi những câu...
Đẹp anh, đẹp chú trước sau,
Trọn câu huynh đệ, miếng trầu tương giao.
Tình bằng hữu vì sao nên trọng ?
Nghĩa phu thê vắng bóng vẫn thương.
Như tân tương kính, xem thường ?
Ai từng điểm xuyết bóng trường Gia Long !?
Dù nóng lạnh, phòng không phải nhủ :
Tình vợ chồng hơn Phủ, Huyện, Bang.
Trải qua vùng vẫy Bắc, Nam,
Sao đành lòng dạ bất kham, buồn người ?!
Môi miệng xưa, tiếng cười ai tắt ?
Tình cảm nay, để mất anh, em !
Sương thu rơi mãi hằng đêm,
Bóng trăng thấp thoáng bên thềm năm xưa.
Vì ai, ai sớm, ai trưa,
Biển Đông chàng, thiếp nắng mưa an hòa.
Cọp kia chết để lại da,
Trượng phu há để dèm pha tiếng đời ?!

HOÀNG NGỌC VĂN, 8-2-2009