31.1.09

HÙN NHAU GIÚP BẠN

On Tue, 1/27/09, Việt Sĩ wrote:
From: Việt Sĩ
Subject: [Nuoc_VIET] KHẨN-Quyên tiền giup
M. Tran Viet Yên hợp pháp không?
To: phu_du1@yahoọ com
Date: Tuesday, January 27, 2009, 12:57 PM

Theo chúng tôi được biết, gia đình anh
Trần Văn Trọng (bút danh Trần Việt Yên)
chưa hề ủy quyền cho bất cứ ai, kể cả những
"thi & văn hữu" của bất cứ "Thi văn đoàn" nào
đứng ra quyên tiền để trang trải vụ mai táng anh.

Con cháu và thân nhân anh thừa khả năng, KỂ CẢ
"KHẢ NĂNG LÁI XE" (sic) để đứng ra nhận giúp
đỡ trực tiếp từ các đồng hương hảo tâm.

Trân trọng,

Người qua đường cảm thấy quá bất nhẫn
cho thế sự quá sức đảo điên.

Việt Sĩ
----------------------------------------------------------------------------------------

Vì cảm thấy Việt Sĩ muốn ám chỉ Thi Văn Đoàn Bốn Phương
có âm mưu “khai thác xác chết Thi hữu TTK. Trần Việt Yên”.
Sau khi dự Thánh lễ, an táng Thi hữu TV Yên xong xuôi, tôi là
Hoàng Ngọc Văn, đương kim đệ nhị TTK. TVĐ Bốn Phương
buộc lòng phải lên tiếng qua bài thơ “Hùn nhau giúp bạn”
dưới đây mà nội dung xem ra, có vẻ hơi... mất vệ sinh và trình
độ “thơ, văn” mới chỉ đạt được khoảng độ 90%... lịch sự.

Xin cáo lỗi cùng... bạn đọc !

HÙN NHAU GIÚP BẠN

Vợ chồng hùn hạp được trăm tiền,
Đem giúp tang gia Trần Việt Yên.
Liền bị công an tên Việt Sĩ,
Hoạnh rằng : Giấy phép ? Trình ta xem !?

Sĩ ơi, từng có về... tòm tem ?
Tìm gái thơ trinh, dụ các em ?
Bóp đít, rờ mông, mò... “cái Hĩm”,
Dùng tiền đè ngửa dưới lên trên ?

Pơ-mít có không ? Trò đốn mạt ?
Mù sao, chẳng hỏi, -đúng thằng hèn- !?
Bạn bè nên giúp hay quay mặt ?
Chẳng lẽ không thương, nỡ
“tắt đèn” ?

“Đan Mạch” (*) mẹ mày, Việt Sĩ ơi,
Ông mà vồ được chắc ông thoi !
Miệng mồm hôi hám như cầu xí,
Lá mít nội mày lại bốc hơi ?!?!?!

“Du lịch” hàng ngày về Việt Nam,
Gái tơ bao bọc, học làm sang.
Mả cha không khóc, vun gò mối,
Giúp bạn, mắc gì mày thét oang ???


Monsieur Remond = Me xừ Rờ-mông
Le Janvier 29, 2009
-------------------------------------------------------------
(*) “Đan Mạch” = ĐM, chữ viết tắt
tên của một quốc gia ở Đông Âu