3.1.09

ĐƯỢC TIN BÁC TÉ,

CÓ ĐAU KHÔNG ?
(Nếu có nhã hứng, xin cho bài họa)

I.-
Được tin Bác té, có đau không ?
Ngẫm nghĩ mà thương; tạ tấm lòng :
Xốc vác Thi Đoàn đâu quản khó,
Cưu mang thơ phú gắng ra công !
Ba chân xuôi ngược, phò văn hóa, (*)
Bốn cẳng chập chờn, múa bút lông. (*)
Mưa nắng, một mình vui vẻ bước,
Thân cò quảy gánh lội sang sông.

II.- (Nếu có nhã hứng, xin cho bài họa)

Bác té ? Thật tình có té (1) không ?
Ngẫm thương mấy cẳng với đôi mông !
Chân tay, mặt mũi bình an chứ,
Phèo phổi, tim gan mạnh khỏe không ?
Cặp lẳng giò lan, rêu láng mướt ?
Hai hòn non bộ, nước lưu thông ?!
Gió đưa vi vút, chim còn gáy ?
Đủ sức cầm vòi tưới cái bông ???

CỤ VĂN (28-12,2008)
----------------------------------------------------
(*) Ngạn ngữ VN diễn tả người siêng năng,
mau mắn bằng câu:“ba chân, bốn cẳng”.Ý
nói Cụ Trường Giang giỏi chữ Hán,viết rất
đẹp, thường viết câu đối trong các dịp Lễ,
Tết bằng bút lông, mực Tàu.
(1) Té, bỗ, ngã = tiếng Nam,Trung,Bắc viết
khác nhau, nghĩa giống nhau, đôi khi lại ẩn
một ý khác,ngộ nghĩnh hơn.Xin tùy nghi hiểu