5.10.08

VIẾNG CHÙA, THĂM THẦY

(Cảm tạ Hòa thượng Thích Thanh Cát & chùa
Giác Minh, Palo Alto đã bảo trợ gia đình con
từ trại tỵ nạn Philippines sang Mỹ năm 1978)

Thầy đi bác sĩ, con lo lắm,
Vái Phật độ Thầy mạnh khỏe luôn.
Thuở trước con từng nơi cửa Phật,
Nhớ Thầy, nhớ cả chốn thiền môn.
Nguyện cầu Thầy sống trên trăm tuổi,
Ở với chùa xưa, với chúng con.
Thay mặt gia đình, xin đạo đạt
Tạ ơn, dâng trọn tấm lòng son.
Dáng Thầy ẩn hiện trong tim óc,
Lững thững quanh chùa ngắm núi non.
Nhang khói tỏa lan, lòng lắng đọng,
Công phu, chuông mõ vọng Càn Khôn...

Vợ chồng HOÀNG NGỌC VĂN
và các con, cháu chân thành tri ân