22.10.08

ÔNG ƠI, THƯƠNG TÍ !

(“Cụ Văn” phúc đáp Ban Biên Tập Đặc san
Kỷ Sửu của một “Hội Gái” ở hải ngoại)

Dăm bà bảo “Ông ơi chiều ý,
Giúp đặc san tiễn Tý ra đi.
Đón anh Kỷ Sửu đang về,
Bước chân nghé ngọ, ngô nghê lối mòn”.

Thương quý bà, nước non, quê cũ,
Nhưng e già không đủ sức gân.
Khuyếch trương văn hóa xa gần,
Vốn là tâm niệm của thân già này.

Khốn chẳng có văn hay, chữ tốt,
Lại vang danh người dốt, dở hơi.
Thương ai, muốn giúp, ai ơi,
Có ai thương lão cuộc đời già nua ?!

Thương Hội Gái (*), mấy phùa lão chết ?
Trẻ cười già mất nết, se sua !
Đặc san viết mấy cho vừa,
Tốn bao ống mực vẫn chưa thỏa lòng !

Tha thiết lắm, tơ tằm dễ cắt ?
Thôi đành liều, nhắm mắt đưa chân.
Nể lòng, đóng góp số Xuân,
Ra Giêng xin được trùm chăn, dưỡng già !?

HOÀNG NGỌC VĂN
-----------------------------
Đón Xuân Kỷ Sửu 2009
(*) Một Hội Phụ Nữ Việt Nam hải ngoại