12.6.08

TỰ VỊNH LÁI MÁY BAY CESSNA


CỤ VĂN với Pilot Phạm Hoàng trước lúc bay

Ta ngồi cỡi gió, giỡn cùng mây,
Một chuyến du hành khắp đó đây.
Bay lượn San Fran, vờn mọi nẻo,
Cám ơn Pilot Phạm Hoàng thay !
Phi công, Ta sẽ có ngày !
* * *
Phi công giỏi lái tàu bay,
Bà nhà thì cứ ngày ngày lái ông !
Phi cơ cùng với phi công,
Chung quy cũng ngán tiếng cồng bà la !
Phi công bay khắp sơn hà,
Chỉ không lái nổi “phi” bà đấy thôi !
Trời ơi xin hỏi ông Trời :
Bà Trời còn đó, cuộc đời... te tua !
Ông ơi ! Con vốn chịu thua !

CỤ VĂN