15.6.10

NỖI NIỀM CÁI TOILET

Bác mẹ sinh em trắng trắng phau,

Méo, tròn một lỗ chổng phao câu !

Sang, hèn hữu sự cần em cả,

Sáng sớm, chiều, trưa cứ phải hầu !

***

Xài em, không khéo rầy rà đa !

Cha mắng, mẹ la toáng cả nhà.

Cuống quít em lau, anh thọc thọc,

Kẻ chờ, người đợi ngẩn người ra !

***

Lom khom đè xuống nước cùng non,

Tuổi hạc cũng như chú nhãi con.

Hễ thiếu vắng em, nhăn mặt khỉ,

Thỏa lòng quân tử chốn lầu son !

***

Hỏi mấy ai thương ? Chỉ phụ phàng,

Em mang hạnh phúc đến trần gian.

Anh hùng thộn mặt khi xa thiếp,

Thỏa mãn, ngoảnh đi, chẳng ngó ngàng !

***

Lòng dạ con người bạc tựa vôi,

Trút xong, quất ngựa bỏ em rồi !

“Nói hay đừng” (*) nói, xin suy gẫm...

Tâm sự vơi đầy kiếp nổi trôi..!

*

HOÀNG NGỌC VĂN

---------------------------

(*) Xin đừng đọc lái