24.10.09

“BẠCH” TỔNG THỐNG OBAMA
(Bài thơ cố tình dùng nhiều mầu sắc cho dzui) !

Tôi viết bài thơ cám cảnh đời,
Trắng, đen, vàng, tía, bạc như vôi.
Đỏ lòng, xanh vỏ, “chân trời tím”,
Vừa thấy bạch kim tưởng ngọc rồi !
* * *
Bạch (*) Tổng thống, lão người Việt, Mỹ,
Sang bên này, hoan hỷ bấy nay.
Mừng ông cờ được đến tay,
Ngài “chơi” hai cú, đắng cay vô cùng.
Cú nhất, bảy trăm đồng chín chục ($790.oo) (tiền SSI)
Ngài “bớt” luôn một lúc năm mươi ($790-$50= $740)
Đành bảy trăm bốn chục thôi, ($740.oo)
Tưởng rằng “đã đoạn”, Ngài lơi. Mừng thầm !
Được thư báo, Nô-văm (November,2009) cúp nữa :
Còn bảy bò ($703.oo) bật ngửa, từ nay :
Phủi tay, tay lại trắng tay,
Ai hay mặt đỏ lại thay đen lòng !
* * *
Từng điếu đóm, những mong dồn phiếu,
Luôn ồn ào xách điếu, hoan nghênh !
Xung phong sống, chết bấp bênh,
Mừng “gà nhà” thắng, hóa lênh đênh nhiều !
Ôi hắc ám, trăm chiều vàng võ,
Mong đen tình, lại đỏ bạc chăng ?!
Tím gan, xanh mật than rằng :
“Bầu” không đúng “kép”, nhập nhằng trắng đen !
Thức suốt đêm, chong đèn mà tức,
Đấm ngực mình rồi đực mặt ra :
Ngỡ qua một kiếp vàng da,
Nào ngờ kền, thiếc còn pha thêm... chì !
Không “đau” thì “bớt” làm gì ? (bớt tiền SSI)
Phen này biết lấy Củ Chi cầm chừng ?!

HOÀNG NGỌC VĂN, 21-10,2009
-------------------------------------------------------------------------------------
(*) Gia đình H.Ng. Văn đã được Chùa sponsor, do đó, theo
thói quen, ông thường thưa với quý Thầy là “bạch” thầy !