1.5.09

CHÀO MỪNG
THI HỮU DU SƠN LÃNG TỬ

(Nếu được, xin quý Thi, Văn,
Thân hữu cho bài họa để làm... duyên)

Du sơn lãng tử khắp muôn nơi,
Mỏi gối chồn chân, ghé bến rồi.
Gác kiếm báu kia từ đỉnh núi,
Treo gươm thiêng ấy tận chân trời.
BỐN PHƯƠNG tri kỷ, trao thơ phú,
Một hướng tâm giao, gửi chuyện đời.
Thi khách, tao nhân chào bạn mới,
Mừng nhau xướng họa chút duyên chơi !

HOÀNG NGỌC VĂN (30-4-2009)
Tổng Thư ký Thi, Văn Đoàn Bốn Phương


Gia Nhập Thi, Văn Ðoàn
(Kính họa bài “Chào Mừng Thi Hữu”
của Thi Huynh Hoàng Ngọc Văn)

Bài Họa :

Chim hồng về tổ tạm yên nơi,
Lãng-Tử chồn chân mỏi gối rồi.
Thơ lộng trên bàn chờ vận nước,
Tằm say giữa kén đợi cơ trời.
Bạn bè tâm hảo phơi lòng dạ,
Xướng họa tri âm rũ bụi đời.
Hậu đãi Du-Sơn vào quán bút,
Quí tình, có dịp ghé qua chơi.

Du Sơn Lãng Tử
(4/30/2009)